دبیرستان دخترانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

تابلو اعلانات | برنامه امتحانات نوبت دوم (پایه نهم)

کتب کار
1399/07/29 10:19:34
شهریه فروردین
1399/01/18 11:55:38
اطلاعیه فرهنگی
1398/11/08 10:55:06
**اطلاعیه م **
1398/10/30 11:54:55
مطالعه
1398/08/04 14:15:14
**اطلاعیه**
1398/07/22 11:16:58
*** اطلاعیه***
1398/07/06 17:16:22
برنامه سه مهر
1398/07/02 13:36:30
زبان انگلیسی
1397/09/14 14:20:00
تربیت بدنی
1397/09/13 14:12:00

آدرس

اهواز، کیانپارس، انتهای خیابان میهن شرقی

شماره تماس

33382000