دبیرستان دخترانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

مدیریت دبیرستان

آدرس

اهواز، کیانپارس، انتهای خیابان میهن شرقی

شماره تماس

33382000