دبیرستان دخترانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

اخبار | راهنمای انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم

شهریه فروردین
1399/01/18 11:55:38
صبحانه سالم
1398/11/16 14:34:28
اطلاعیه صبحانه
1398/11/16 14:33:26
اطلاعیه فرهنگی
1398/11/08 10:55:06
**اطلاعیه م **
1398/10/30 11:54:55
توصیه امتحانی
1398/10/07 10:29:43
اطلاعیه
1398/10/05 22:31:03
اطلاعیه صبحانه
1398/10/04 16:36:01
اطلاعیه شهریه
1398/10/04 09:47:31
اطلاعیه
1398/10/01 11:12:46
اطلاعیل تعطیلی
1398/09/25 20:48:42
اطلاعیه تعطیلی
1398/09/24 23:48:03
اطلاعیه بهداشت
1398/09/10 12:06:35
اطلاعیه ورزشی
1398/09/04 12:33:08
اطلاعیه
1398/08/14 16:48:31
جلسه هم اندیشی
1398/08/12 07:37:26
مطالعه
1398/08/04 14:15:14
**اطلاعیه**
1398/07/22 11:16:58
*** اطلاعیه***
1398/07/06 17:16:22
برنامه سه مهر
1398/07/02 13:36:30
اخبار
1396/11/30 11:04:34
بازگشت به صفحه قبل...

آدرس

اهواز، کیانپارس، انتهای خیابان میهن شرقی

شماره تماس

33382000