دبیرستان دخترانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

سایت کامپیوتر

تجهیز سایت مدرسه با سیستم های کامپیوتری متصل به  اینترنت و نصب پروژکتور در سایت جهت آموزش

آدرس

اهواز، کیانپارس، انتهای خیابان میهن شرقی

شماره تماس

33382000