دبیرستان دخترانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

سالن غذاخوری مدرسه

تجهیز سالن غذاخوری مدرسه با میز و صندلی و گرمکن غذا و استقرار سرپرست سالن در محل

آدرس

اهواز، کیانپارس، انتهای خیابان میهن شرقی

شماره تماس

33382000