دبیرستان دخترانه نوید صالحین (متوسطه دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 شهرستان اهواز

دو قدم مانده به خندیدن برگ، یک نفس مانده به ذوق گل سرخ، چشم در چشم بهاری دیگر، تحفه ای یافت نکردم که کنیم هدیه تان، یک سبد عاطفه داریم، همه ارزانی تان... عید نوروز بر شما مبارک 

تکلیف زبان

کاربرگ های پایه نهم- لطفا هر دو بخش را دانلود نمایید.

دبیر مربوطه: سرکار خانم اهوازیان

فایل های ضمیمه :

تکلیف زبان

کاربرگ های پایه هشتم - پوشه های کلیه دروس دانلود شود

دبیر مربوطه: سرکار خانم اهوازیان

تکلیف زبان

کاربرگ های پایه هفتم - شامل 3 بخش می باشد، هر سه بخش را دانلود نمایید

دبیر مربوطه: سرکار خانم اهوازیان

فایل های ضمیمه :