دبیرستان دخترانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

انجمن اولیا و مربیان

اعضا انجمن اولیا و مربیان دبیرستان:

حشمت اله پاک طینت

ایمان القاسی زاده

میترا نصراله زاده

سمیه پور بابادی

صفورا عالی پور شهنی

سیده غزال مرعشی

حسن زیبانچی 

آدرس

اهواز، کیانپارس، انتهای خیابان میهن شرقی

شماره تماس

33382000